top of page

Program

PROGRAM

17 Şubat 2023

09.30-10.10

Buluşma- karşılaşma

Arşaluys Kayır- Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu-Osman Özdel

10.10-10.20

Açılış konuşması, tanışma ve programın sunumu

Mehmet Yumru

10.20-10.30 ARA

10.30-11.30

“Antik Yunan’dan günümüze insan zihnine felsefi bakış açısından değişim”

Nilgün Toker

Moderatör: Halis Ulaş

11.30-11.40 ARA

11.40-12.40

“Psikiyatri’nin değişimi”

Selçuk Candansayar

Moderatör: Mehmet Yumru

12.40-13.40 YEMEK ARASI

13.40-14.40

“Siyasetin değişimi”

Ateş Uslu

Moderatör: Osman Özdel

14.40-14.50 ARA

14.50-15.50

“Reklam ve iletişimin değişimi; Lüksün yayılması: Kıvanma, kıskanma ve memlekete gitme”

Ateş İlyas Başsoy

Moderatör: Selçuk Candansayar

15.50-16.00 ARA

16.00-17.00

“Örgütlülükte değişim”

Levent Akyıldız

Moderatör: Mehmet Yumru

17.00-17.10 ARA

17.10-18.10

“Yazmak Hayatımızı Nasıl Değiştirir?”

Murat Gülsoy

Moderatör: Burhanettin Kaya

18.10-19.30

Büyük grup sosyodrama

“Değişmek değiştirmek ya da değişememek”

Arşaluys Kayır- Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu-Osman Özdel

 

18 Şubat 2023

09.00-10.00

“Kentin değişimi”

H. Tarık Şengül

Moderatör: Selçuk Candansayar

10.00-10.10 ARA

10.10-11.10

“Zihni değiştiren etmenler üzerine varsayımlar”

Ejder Akgün Yıldırım

Moderatör: Burhanettin Kaya

11.10-11.20ARA

11.20-12.20

“Türk hukuk sisteminin insana bakışında değişim”

Mustafa Karadağ

Moderatör: Selçuk Candansayar

12.20-13.20 YEMEK ARASI

13.20-14.20

“Nöral ağın değişimi: Sosyal evrende zihin ve nöroplastisite”

Hakan Gürvit

Moderatör: Ejder Akgün Yıldırım

14.20-14.30 ARA

14.30-15.30

“Sanat ve değişim”

Zeynep Sayın

Moderatör: Ayşe Devrim Başterzi

15.30-15.45 ARA

15.45-16.45

“Psikoterapi’nin değişimi”

Gamze Özçürümez

Moderatör: Ejder Akgün Yıldırım

16.45-17.00 ARA

17.00-18.00

“Sinemada kadın temsili ve romantik ilişkinin değişimi”

Berceste Gülçin Özdemir

Moderatör: Zerrin Oğlağu

20.00 GALA YEMEĞİ ve KONSER

 

19 Şubat 2023

09.00-11.00

PANEL

“Tarihsel süreçlerin sanata yansımaları: Sanatta değişim üzerine”

Diğdem Göverti

“İklim değişimi ve ruh sağlığı”

Hande Gazey

“Değişen cinsiyet algısı,değişen kimlikler”

Seven Kaptan

Moderatör: Mehmet Yumru

11.00-11.15 ARA

11.15-12.15

“Eleştirel bilinç" psikiyatriye ne vadediyor?”

Burhanettin Kaya

Moderatör: Şahabettin Çetin

12.15-13.15 YEMEK ARASI

13.15-14.15

“Travma neyi değiştirir?”

Ayşe Devrim Başterzi

Moderatör: Zehra Gökmen

14.15-14.30 ARA

14.30-15.30

“Değişen insan ruhsallığında bir çıpa olarak koku"

Halis Ulaş

Moderatör: Diğdem Göverti

15.30-15.45 ARA

15.45-16.45

“Üzümün değişim yolculuğu”

Bilge Yamen

Moderatör: Mustafa Temimhan

16.45-17.15

Değerlendirme ve Sertifika Töreni

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page