Program

PROGRAM

11 Mart 2022

09.30-09.45

Açılış konuşması, tanışma ve programın sunumu

Mehmet Yumru

09.45-10.20

Büyük grup-Karşılaşma

Arşaluys Kayır- Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu-Osman Özdel

10.20-10.30 ARA

10.30-11.30

“Ruh ve beden tema’sı ve boşluk”

Hakan Atalay

Moderatör: Ejder Akgün Yıldırım

11.30-11.40 ARA

11.40-12.40

“Davranışsal iktisat ve temas”

Anıl Aba

Moderatör: Eriş Bilaloğlu

12.40-13.40 YEMEK ARASI

13.40-14.40

“Türkiye’de siyasetin vatandaşla/vatandaşın siyasetle teması”

İlhan Cihaner

Moderatör: Selçuk Candansayar

14.40-14.50 ARA

14.50-15.50

“Devlet ile insan arasındaki temas noktası olarak: Hukuk”

Ulaş Karadağ

Moderatör: Mehmet Yumru

15.50-16.00 ARA

16.00-17.00

“İşe yarar bir şey ve temas-sızlık”

Pelin Esmer

Moderatör: Ayşe Devrim Başterzi

17.00-17.10 ARA

17.10-17.50

Şiir ve temas

Yaşar Can Bağatırlar

Moderatör: Ejder Akgün Yıldırım

17.50-19.30

Büyük grup sosyodrama

‘Bana dokunmayan yılan….’

Arşaluys Kayır- Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu-Osman Özdel

 

12 Mart 2022

09.00-10.00

Göç ve temas-sızlık

Helga Rittersberger

Moderatör: Selçuk Candansayar

10.00-10.10 ARA

10.10-11.10

“Özgürlüğün sınırları ile temas”

Nilgün Toker

Moderatör: Halis Ulaş

11.10-11.20ARA

11.20-12.20

"Haptik evrende bir ‘bilme’ yolculuğu“

Ejder Akgün Yıldırım

Moderatör: Mehmet Yumru

12.20-13.20 YEMEK ARASI

13.20-14.20

Siyasal iletişim ve sosyal medyada temas

Ateş İlyas Başsoy-Ümit Alan

Moderatör: Selçuk Candansayar

14.20-14.30 ARA

14.30-15.30

“Temas halinde temas-sızlık”

Zeynep Altıok Akatlı

Moderatör: Mustafa Temimhan

15.30-15.45 ARA

15.45-16.45

“Psikiyatri ve varsayımları”

Çetin Balanüye

Moderatör: Şahabettin Çetin

16.45-17.00 ARA

17.00-18.30

Film değerlendirmesi-Sanal toplantı

“ Touch Me Not” (Dokunma Bana)”

(Katılımcıların filmi izleyip gelmesi önerilir)

Cem Kaptanoğlu

Moderatör: Halis Ulaş

20.00

GALA YEMEĞİ ve KONSER

 

13 Mart 2022

09.00-10.30

PANEL

"Gülmecenin yaraya teması: Ofansif mizah"

Şahabettin Çetin

“İçerisi ve Dışarısı Arasında; Deneyimin ve Temasın Alanı Olarak Deri”

Berkant Sağır

Moderatör: Ayşe Devrim Başterzi

10.30-10.45 ARA

10.45-12.15

PANEL

“Birine 'merhaba' dedikten sonra hayat denen oyun”

Oğuzhan Doğan

Oluş'tan Akış'a, Bir Üretim Alanı Olarak 'Temas'

Önder Küçük

Moderatör: Neşe Direk

12.15-13.15 YEMEK ARASI

13.15-14.15

'Tekinsizden Dış-mahreme Makine ve İnsan'

Ayşe Devrim Başterzi

Moderatör: Hamid Boztaş

14.15-14.30 ARA

14.30-15.30

“Bir temas-sızlık noktası olarak sessizlik”

Halis Ulaş

Moderatör: Zehra Gökmen

15.30-15.45 ARA

15.45-16.45

“Yeşilçam sinemasının kadın imgesi ile teması”

Neşe Direk

Moderatör: Halis Ulaş

16.45-17.15

Değerlendirme ve Sertifika Töreni

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon