EĞİTİCİLER*

Arşaluys Kayır

Klinik Psikolog, İstanbul

Aylime Aslı Demir

Kaos GL Akademi ve Kültürel Çalışmalar Koordinatörü

Ayşe Devrim Başterzi

Psikiyatrist, İstanbul

Ejder Akgün Yıldırım

Psikiyatrist, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Ersin Baltacı

Psikiyatrist, Sivas Numune Hastanesi, Sivas

Faruk Bildirici

Gazeteci, Ankara

Gaye Boralıoğlu

Edebiyatçı, Yazar, İstanbul

Halis Ulaş

Psikiyatrist, İzmir

İ. Fuat Akgül

Psikiyatrist, Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul

Levent Küey

Psikiyatrist, İstanbul

Mehmet Yumru

Psikiyatrist, Özel Terapi Tıp Merkezi, Antalya

Meram Can Saka

Psikiyatrist, Ankara Üniversitesi Psikiyatri AD, Ankara

Muzaffer Kaşer

Psikiyatrist, Cambridge Üniversitesi, Psikiyatri AD, İngiltere

Neşe Direk

Psikiyatrist, Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikiyatri AD, İzmir

Nilgün Toker

Akademisyen, Felsefe, İzmir

Osman Özdel

Psikiyatrist, Pamukkale Üniversitesi, Psikiyatri AD, Denizli

Rengin Güvenç

Psikiyatrist, Iğdır Devlet Hastanesi

Selçuk Candansayar

Psikiyatrist, Gazi Üniversitesi, Psikiyatri AD, Ankara

Selin Sayek Böke

Ekonomist, Siyasetçi, Ankara

Sevcan Karakoç Demirkaya

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji AD, İstanbul

Şenay Gürler

Sanatçı, İstanbul

Tanıl Bora

Yazar, Yayıncı, Çevirmen, Editör, Ankara

Ziynet Özçelik 

Avukat, Ankara