top of page

EĞİTİCİLER*

Arşaluys Kayır

Klinik Psikolog, Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji AD, Antalya

Ateş İlyas Başsoy

Yazar, İstanbul

Ayşe Devrim Başterzi

Psikiyatrist, İstanbul

Berceste Gülçin Özdemir

Yazar-Akademisyen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema AD

Bilge Yamen

Göz Hastalıkları Uzmanı, İzmir

Burhanettin Kaya

Psikiyatrist, Haliç Üniversitesi Psikoloji AD, İstanbul

Diğdem Göverti

Psikiyatrist, İstanbul

Ejder Akgün Yıldırım

Psikiyatrist, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

E. Attila Aytekin

Akademisyen, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Gamze Özçürümez

Psikiyatrist, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara

Hakan Gürvit

Nöroloji Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Halis Ulaş

Psikiyatrist, İzmir

Hande Gazey

Araş.Gör., Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara

Levent Akyıldız

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Diyarbakır 

Mehmet Yumru

Psikiyatrist, Antalya

Murat Gülsoy

Yazar-Akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 

Mustafa Karadağ

Hukukçu, Ankara

Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Psikiyatrist, Pamukkale Üniversitesi, Psikiyatri AD, Denizli

Nilgün Toker

Akademisyen, Felsefe, İzmir

Osman Özdel

Psikiyatrist, Pamukkale Üniversitesi, Psikiyatri AD, Denizli

Tarık Şengül

Akademisyen, ODTU Siyaset Bilimi AD

Selçuk Candansayar

Psikiyatrist, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara

Seven Kaptan

Psikiyatrist, İstanbul

Yusuf Mehmet Örnek

Akademisyen, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya 

bottom of page