Düzenleme Komitesi

Kış Okulu Düzenleme Komitesi*

Ayşe Devrim Başterzi

Burhanettin Kaya

Cem Kaptanoğlu

Eriş Bilaloğlu

Ejder Akgün Yıldırım

Halis Ulaş

Hamid Boztaş

Mehmet Yumru

Mustafa Temimhan

Neşe Direk

Osman Özdel

Selçuk Candansayar